Dyrektor Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia w Krakowie z siedzibą ul. Kobierzyńska 165 lok. 4 oraz oddziałem ul. Radzikowskiego 47b informuje o REKRUTACJI do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. 

Informujemy, iż zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w dniach 15 – 19 lutego 2021r. można złożyć potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej dzieci już uczęszczających do Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 165 lok. 4 w Krakowie oraz oddziału przedszkola przy ul. Radzikowskiego 47b w Krakowie.

Zapraszamy Rodziców do wzięcia udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 w terminie 1-31 marca 2021r. 

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych do przedszkola odbywa się bezpośrednio w siedzibie Przedszkola ul. Kobierzyńska 165 lok. 4 oraz oddziale ul. Radzikowskiego 47b lub poprzez przesłanie czytelnego skanu/zdjęcia dokumentów rekrutacyjnych oraz załączników na adres mailowy przedszkola – biuro@wesola-ciuchcia.pl w przypadku ul. Kobierzyńskiej 165 lok. 4, radzikowskiego@wesola-ciuchcia.pl w przypadku oddziału przy ul. Radzikowskiego 47b.

Wolne miejsca w oddziele Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia (ul. Radzikowskiego 47b) na rok szkolny 2021/2022:
Przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami: 4
Zapraszamy do rekrutacji dzieci urodzone w: 2016, 2017, 2018 roku.

TERMINARZ REKRUTACJI:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie karty zgłoszeniowej do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym1  – 31  marca  2021 r.10 maja –  
1 czerwca 2021r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatoweod 1 kwietnia 2021r.do 10 czerwca 2021r.
3.Poinformowanie rodziców/ opiekunów prawnych kandydatów o przyjęciu
 do przedszkola
Do 23 kwietnia 2021r.Do 11 czerwca 2021r.
4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkolaDo 7 maja 2021 r.Do 21 czerwca 2021 r.