Dyrektor Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia w Krakowie z siedzibą ul. Kobierzyńska 165 lok. 4 oraz oddziałem ul. Radzikowskiego 47b informuje o REKRUTACJI do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. 

Informujemy, iż zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w dniach 15 – 25 lutego 2022r. można złożyć potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej dzieci już uczęszczających do Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 165 lok. 4 w Krakowie oraz oddziału przedszkola przy ul. Radzikowskiego 47b w Krakowie.

Zapraszamy Rodziców do wzięcia udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 w terminie 1-31 marca 2022r. 

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych do przedszkola odbywa się bezpośrednio w siedzibie Przedszkola ul. Kobierzyńska 165 lok. 4 oraz oddziale ul. Radzikowskiego 47b lub poprzez przesłanie czytelnego skanu/zdjęcia dokumentów rekrutacyjnych oraz załączników na adres mailowy przedszkola – biuro@wesola-ciuchcia.pl w przypadku ul. Kobierzyńskiej 165 lok. 4, radzikowskiego@wesola-ciuchcia.pl w przypadku oddziału przy ul. Radzikowskiego 47b.

W tym miejscu zostaną podane informacje dotyczące wolnych miejsc w oddziele Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia (ul. Radzikowskiego 47b) na rok szkolny 2022/2023 w dniu 01.03.2022 r.

Terminarz rekrutacji: