W poniższym pliku zamieszczono szczegółowe informacje: